Computer Wizard poziom I – zakres merytoryczny

Semestr I  – HTML

 • Wprowadzenie do technologii webowych
 • Koncepcja i struktura strony internetowej – elementy blokowe i liniowe oraz dziedziczenie
 • Tekst – modyfikacje i warianty użycia
 • Listy i ich praktyczne zastosowania
 • Linki i ich praktyczne zastosowania
 • Wprowadzenie do kolorów i obrazów na stronie
 • Wykorzystanie obrazów w projektach stron internetowych
 • Multimedia na stronie internetowej
 • Praktyczne wykorzystanie tabel
 • Praktyczne wykorzystanie formularzy
 • Tworzenie własnej grafiki wektorowej

Semestr II – CSS

 • Omówienie zastosowania
 • Osadzenie arkuszy stylów w dokumencie strony internetowej
 • Szczegółowe omówienie składni języka
 • Jednostki miary
 • Definiowanie kolorów
 • Wprowadzenie do funkcji
 • Flexible Box Layout
 • Grid Layout
 • Prezentacja oraz omówienie właściwości – praktyczne ćwiczenia wizualizujące możliwe zastosowania, ujęte w 10 dedykowanych modułów.